Aktualizacje
Dodane przez Kristofer dnia December 02 2008 20:55:18
Do 3.12.08r. nie b?dzie mo?na czasmami wej?? na strone, poniewa? strona jest aktualizowana. 3.12.08r. b?dzie mo?na prawdopodobnie wej?? ju? bez problemu.