Wyst?p Hell Awake !!
Dodane przez Kristofer dnia December 02 2008 21:28:01
12.12.08r. na sali gimnastycznej na Chemiku w Policach odb?dzie si? wyst?p polickiego zespo?u Hell Awake. Nie wiadomo jeszcze o jakiej godzinie dok?adnie, ale jak b?de mia? takie dane to je podam w nowym newsie lub w tym.