S? informacje!!
Dodane przez Kristofer dnia December 04 2008 20:41:50
S? ju? szczegó?owe informacje na temat wyst?pu zespo?u Hell Awake. Wyst?p odb?dzie si? 12.12.08r. o godzinie 18:00 w sali gimnastycznej na Chemiku w Policach. WST?P DARMOWY